EL / TELE


Vi utför installation och service på alla 230V installationer.

ABEA har behörighet att göra alla typer av eljobb, allt från att sätta upp ett nytt vägguttag till att dra om elen i en hel villa.

Bland annat utför vi följande:


Byte av elcentraler


Inkoppling av jordfelsbrytare


Omdragning befintlig el i villa


Vi kan även hyra mini-grävare och förlägga nya matningar i marken


Driftlarm, brandlarm, porttelefon & tele ingår även i vår vardag.


    När vi jobbar mot privatpersoner kan man använda sig av ROT-avdraget., då

    blir arbetskostnaden halverad.

ABEA Larmteknik AB | 031-336 81 40 | info@abealarmteknik.se

Lilla Munkebäcksgatan 11E, 416 72 GÖTEBORG | Org.nr: 556799-4859

NÄTVERK


ABEA utför även installation och service på lokala nätverks anläggningar.


Vi installerar nätverk från grunden med kabeldragning, kontaktering och montering av stativ i serverrum.


Alla nätverksinstallationer testas givetvis noggrant med avancerade testinstrument som ger ett utförligt provningsprotokoll på samtliga uttag.

WIPER ROBOTGRÄSKLIPPARE


Ett annat exempel på tjänster som kan vara till glädje för vår kunder är att under sommarmånaderna kunna sitta och beskåda den jämnklippta gräsmattan utan att behöva slita själv.


Är du intresserad av att slippa klippa gräset för hand kanske en Wiper-installation skulle vara på sin plats?

3G FÖRSTÄRKNING


Då många av våra kunder har behov av hjälp med annat än säkerhetsinstallationer har vi breddat kompetensen och satsat på områden som är intressanta. Ett exempel är dagens behov av snabb och mobil internet anslutning, vi har gjort ett antal anläggningar där vi möjliggjort användandet av 3G för både internet-åtkomst och vanliga röstsamtal.